top of page
Tid för hypnos

NYA LAGRUMMET - UTÖVA HYPNOS LAGLIGT 

KURS I JURIDIK & ETIK 

ÄR HYPNOSTERAPI & HYPNOS OLAGLIGT?

Många upplever en osäkerhet kring vad som är lagligt vid användandet av hypnos, hypnoterapi och andra tjänster inom komplementär och alternativ medicin (KAM). Det är vanligt med frågor som:
 

 • Vad innebär patientskydd & patientsäkerhetslagen?

 • Måste man vara legitimerad  för att använda hypnos för avslappning?

 • Får jag kalla mig hypnoterapeut?

 • Är det bara "klinisk hypnos" som är lagligt? 

 • Är i så fall självhypnos olagligt?

 • Får jag hjälpa klienter med oönskade beteenden eller bota rädslor & fobier?

 • Måste alla hypnotisörer ha tillstånd från socialstyrelsen? 

 • Vart vänder jag mig med klagomål på vårdutövare?

Nya Lagrummet av International Hypnotists Guild

KURSEN ÄR GRATIS, ONLINE & GRANSKAD AV JURIDISK EXPERTIS

JURIDIK & ETIK - KAM-TJÄNSTER

För att bringa klarhet i vad som gäller har vi inom International Hypnotists Guild tagit fram en kurs - Nya Lagrummet. Kursen är tänkt att hjälpa dig att sätta dig in i juridiska, etiska och moraliska frågeställningar som kan uppstå vid utövande av all form av hypnos.

 

Vi hoppas att den kommer att skapa en större medvetenhet om lag och etik hos alla berörda, oavsett om man arbetar med klinisk hypnos inom sjukvården, hypnos i underhållningssyfte, erbjuder hypnosbehandling inom alternativmedicin eller helt enkelt är intresserad.

Givetvis kan kursen även hjälpa dig vid utövandet av andra former av komplementär och alternativ medicin (KAM-tjänster)... Med komplementär och alternativ vård avses hälso- och sjukvårdsrelaterade metoder och andra åtgärder som, helt eller huvudsakligen, tillämpas utanför hälso- och sjukvård.

TRYGGHET, ANSVAR & SÄKERHET

Vårt syfte med att skapa den här kursen är att skapa en välinformerad och trygg hypnosbransch. Detta för alla aktörers trygghet och säkerhet. 


Oavsett om du är psykolog, terapeut, nyfiken, tandläkare eller hypnosterapeut så känns det skönt att veta vilka spelregler som gäller. Det skapar inte bara trygghet och lugn utan även välgörande självkänsla när vi vet att vi erbjuder tjänster som hypnos lagligt och etiskt
 

 • Kursen ligger i linje med IHGs Etiska Riktlinjer i vår strävan efter en säker hypnosbransch.​

 • Vi heter International Hypnotists Guild - en plattform för möten, lärande inom allt som har med hypnos att göra. 

 • Du är varmt välkommen att bli medlem och bidra med dina unika kunskaper!

Image by Lucie Capkova

"ATT VARA OINFORMERAD ELLER FELINFORMERAD,
SÅ KALLAD RÄTTSVILLFARELSE, INNEBÄR INTE ANSVARSFRIHET"

"DU ÄR ALLTID SJÄLV ANSVARIG FÖR ATT FÖLJA LAGEN"

KURSEN ÄR TILL DIG SOM...

 • arbetar med komplementär och alternativ medicin (KAM)

 • arbetar med alternativa tjänster som inte omfattas av det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket  

 • är verksam både inom den traditionella hälso- och sjukvården och erbjuder KAM-tjänster i annan verksamhet.

 • är intresserad av denna typ av vård.

 • vill veta hur man kan använda hypnos lagligt.

UR INNEHÅLLET

 • Olika typer av lagtolkningar

 • Författningar, lagar & förordningar

 • Offentlig & Civil Rätt

 • Patientskydd

 • Sekretess & Tystnadsplikt

 • Skyddade titlar

 • Patientsäkerhetslagen

 • Vem får ställa diagnos?

 • Etiska riktlinjer

 • När övergår ett möte till terapi?

NYA LAGRUMMET - ANVÄND HYPNOS LAGLIGT

Kursmaterialet bygger på såväl Svenska som Amerikanska förhållanden och har granskats av juridisk expertis.

Grunden av materialet kommer från Maja Wolt och har arbetats vidare på av Ulf Sandström i samarbete med Midge Murphy i USA samt Pernilla Wikström Pehrsson i Sverige.

Detta betyder inte att materialet är ofelbart och det kan givetvis ha hänt nya saker sedan materialet färdigställdes. Hör gärna av dig om det finns något som behöver ändras i kursmaterialet.

NYA LAGRUMMET - EN KOLLEKTIV INSATS

...där följande personer har bidragit på olika sätt, om du har input hör av dig och var med i insatsen.

 

I bokstavsordning: Jonas Almgren, Jenny Eklund, Jens Fallgren, Mats Gaffa Karlsson, Patrik Larsson, Fredrik Praesto, Ulf Sandström, Pernilla Wikström Pehrsson & Maja Wolt.

Terapisamtal
bottom of page