HYPNOS

International 

Hypnotists

Guild

Vi är en oberoende samlingsplats för alla och allt som har att göra med hypnos, hypnotiskt språkbruk och liknande transfenomen.

Milton.jpeg

“Det är otroligt vad människor kan göra, som de inte är medvetna om att de kan göra.”

Milton H. Erickson, Hypnotist

Vår Story

Hypnos är namnet på olika sätt att hamna i tillstånd där du kan tänka superfokuserat. Det används som mental träning, för smärtlindring, coaching, terapi och underhållning. När vi började arbeta med hypnos såg vi ett behov av en samlande oberoende kraft där alla som är intresserade kan mötas och byta erfarenheter. 

Där det finns etiska regler.  Dit du som vill diskutera upplevelsen eller har synpunkter på en utövare kan vända dig. 

ATT BLI HYPNOTISERAD

Du kan bli hypnotiserad av en hypnotisör eller genom självhypnos.

MYTER OM HYPNOS

Det finns många myter om hypnos, och allt för många som tror på dem.

ATT BLI HYPNOTISÖR

Alla kan hypnotisera, de flesta gör det utan att veta om det. Lär dig. 

VETENSKAP

När du tar del av tusentals studier om forskning blir du troligen mer fascinerad.

"Mind governs the world" 

Annie De Montford, Hypnotist

Skärmavbild 2021-04-21 kl. 13.58.03.png

Styrelsen

Screenshot%202021-03-07%20at%2012.53_edi

Fredrik Praesto

  • Grey LinkedIn Icon

"Jag såg en scenhypnos föreställning och tänkte: Det vill jag kunna!"

Ska%2525CC%252588rmavbild%2525202021-01-

Ulf Sandström

  • Grey LinkedIn Icon

"Du kan hypnotisera dig själv. Du har gjort det hela livet."

jonas_edited.jpg

Jonas Almberg

  • Facebook

"Hypnos har öppnat dörrarna till en ny värld för mig"

Aktiviteter

"Det finns verkligen inte något sådant som en hypnotisör." 

Dave Elman, Hypnotist

Dave%20Elman_edited.jpg

ETISKA REGLER

Varje medlem i denna förening lovar att alltid bete sig på ett etiskt sätt, vare sig det är inom eller utanför ramen för vårt arbete. Vårt mål är att öka varje persons förtroende för alla aspekter och yrken som involverar hypnos, på alla möjliga och ansvarsfulla sätt. Hypnos är ett kraftfullt, meningsfullt och enkelt verktyg med otrolig potential - vi vill försäkra oss om att människor förstår detta!

 

Alla praktiserande medlemmar av IHG lovar att följa dessa regler

 

1. Omsorg om klienten

Vår klients och/eller publikens bästa är alltid vår högsta prioritet. Detta inkluderar information om kunders medicinska status. Detta inkluderar att ha rätt försäkring som täcker våra förpliktelser gentemot våra kunder. Framför allt inkluderar detta att aldrig ge våra klienter råd inom medicinska områden utanför vår expertis.

 

2. Sekretess

Sekretess bibehålls under alla omständigheter såvida det inte finns hot mot ett barns eller en tredje parts välbefinnande. I de flesta länder regleras detta av lag. Vi försäkrar att vi känner till vad detta innebär för oss och våra kunder.

 

3. Tjänster

En medlem av IHG kommer endast att erbjuda tjänster inom områden där medlemmen känner sig säker och kompetent. Vi hänvisar vidare om så behövs. Vi gör inga anspråk på tjänster som vi inte kan garantera att tillhandahålla.

 

4. Färdigheter och certifieringar

Vi erkänner att kunskap förvärvas genom träning och färdigheter genom engagemang, hängivenhet och övning. Certifiering kan vara ett sätt att mäta färdigheter men är inte på något sätt en garanti. Om du är osäker i fråga om en färdighet eller certifiering, kontakta oss. Alla certifikat som vi hävdar att vi har, ska alltid vara fysiskt möjliga att verifiera med källan.

 

Vi lovar därför att

* Se till att vi är tydliga om våra kunskaper och certifieringar vid förfrågan.

* Hjälpa att upptäcka och rapportera missbruk.

* Dela våra erfarenheter och verktyg.

* Kontinuerligt och med ett öppet sinne övervaka forskning och utveckling inom hypnosterapi och andra närliggande områden.

* Ha lämplig försäkring för vårt arbete, för våra klienters skull.

 

5. Effektivitet

Vi kommer att avsluta våra tjänster så tidigt som möjligt i våra kunders intresse.

 

6. Respekt för individen

Vi kommer alltid att respektera varje individs andliga värderingar och trossystem. Klienter under 18 år eller personer med särskilda behov tar vi endast emot efter att ha fått  samtycke från båda föräldrar eller vårdnadshavare - enligt gällande lagar.

 

7. Frågor om en utövare

Om du har anlitat en hypnotisör och vill diskutera ett problem eller fråga vad som helst  angående detta - kontakta oss - det spelar ingen roll om hypnotisören är medlem här eller inte. Vi är här för att hjälpa till, därför  att ditt bästa är vårt bästa.

IHG