top of page

HYPNOS 
International Hypnotists Guild

SAMVERKAN, KUNSKAPSDELNING & ETIK!

IHG är en oberoende samlingsplats för alla och allt som har att göra med hypnos, hypnotiskt språkbruk och liknande transfenomen.

IHG välkomnar dig som är scenhypnotisör, hypnosstuderande, klinisk/alternativ terapeut eller helt enkelt bara nyfiken.

IHG är en ideell förening som verkar för kunskapsdelning, samverkan och etik inom hypnosbranschen.

Vi erbjuder bl a aktivt nätverkande, etiska riktlinjer, kunskap om hypnos, certifieringar i hypnos...

Milton Erickson

“Det är otroligt vad människor kan göra, som de inte är medvetna om att de kan göra.”

Milton H. Erickson, Hypnotist

STYRELSEN

FREDRIK PRAESTO

"Jag såg en scenhypnos-föreställning och tänkte:
Det vill jag kunna!"

ULF SANDSTRÖM

"Du kan hypnotisera

dig själv. Du har
gjort det hela livet."

JONAS ALMBERG

"Hypnos har öppnat
en helt ny värld för mig!"

MATS GAFFA KARLSSON

"Hypnos visade sig vara en
naturlig del av livet!"

FredrikPraesto_foto_Peter_Knutson
Ulf Sandström
Jonas Almberg
Mats Gaffa Karlsson

"Mind governs the world" 

Annie De Montford, Hypnotist

Annie De Montford

UTFORSKA HYPNOS MED IHG

"Det finns verkligen inte något sådant som en hypnotisör." 

Dave Elman, Hypnotist

Dave Elman
bottom of page