top of page
Sök

Hur Fungerar Hypnos i Praktiken?

Hur fungerar en hypnos session i praktiken?


Kort svar: Det är lite olika.


Längre svar: I de flesta fall brukar man börja med en kort intervju för att kartlägga vad du

vill ha hjälp med. Du definierar tillsammans med hypnotisören vilka situationer, tankar, känslor eller beteendemönster du vill förändra och hur ni ska kunna veta att förändringen har skett. Ibland gör man, innan den första hypnos session börjar, en uppskattning så enkelt som att fråga:


“På en skala från 0-10 där 10 är max, hur jobbigt är det du vill lösa nu när du tänker på det?”.


Sedan ställer man samma fråga efteråt. Vissa saker, som till exempel flygrädsla, kan man av

naturliga skäl inte testa innan man verkligen flyger.


Efter det inledande samtalet följer en induktion, det vill säga då man skiftar fokus och går från normalt vaket tillstånd till ett alternativt vaket tillstånd, det vill säga hypnotiskt. En induktion kan innebära en gradvis fysisk och mental avslappning, en fysisk rörelse, en pendel eller några väl valda ord i en bestämd följd i kombination med ordet “sov”.


Det som gör att du glider in i hypnos är att du vill det och tillåter att det sker samt att du är tillräckligt intresserad av att lösa den uppgift du kom dit för. Du kan gå in i hypnos sittande, stående eller liggande, med hörlurar eller utan, med musik eller utan, med en pendel som på film, eller inte alls.


Om du sitter och försöker lista ut vad hypnotisören gör eller känna efter om du verkligen har

börjat skifta fokus till ett hypnotiskt tillstånd så fördröjer du processen. Hypnos är, likt ett skratt, inget man kan anstränga sig för att uppnå. Det sker när vi låter det ske. Inte heller är det något man är duktig på. Många löser sina problem i ett hypnotiskt tillstånd så lätt att de inte ens behöver stänga ögonen.Du kommer troligen att minnas allt hypnotisören säger under en session. Det är ungefär som att slappna av och lyssna på ett intressant program på radio utan att vara på väg någonstans.


Du lägger plötsligt lite slött märke till temperaturen i rummet och ljuden i bakgrunden. På samma sätt kanske du minns delar och känslor utan att komma ihåg alla detaljer.


Under resans gång kommer hypnotisören kanske att bara berätta saker för dig som väcker nya tankar. Det kallas suggestioner (förslag till det undermedvetna) och kan levereras på olika sätt, bland annat som metaforer. Eller så kommer hypnotisören att be dig öppna och stänga ögonen flera gånger, svara på frågor, berätta vilka tankar som dyker upp, räkna tal och på andra sätt hjälpas åt med de terapeutiska interventionerna.


När detta är klart kommer troligen hypnotisören att fördjupa de terapeutiska interventioner som just har skett och du ges möjlighet att slappna av ännu mer. Kanske resa in i det förflutna eller framtiden i fantasin för att till exempel kontrollera hur det du vill lösa kan komma att fungera. Här är hypnos ett fantastiskt tillstånd eftersom ditt nervsystem kommer att reagera på en fantasi på mer eller mindre exakt samma sätt som i verkliga livet.


Det är kanske till och med därför vi har fantasin - för att kunna testa saker utan att utföra dem på riktigt.


Avslutningsvis kommer du att föras ur hypnos och åter tillbaka till vanligt medvetandetillstånd. En del räknar upp dig ur hypnosen, en del knäpper med fingrarna och andra låter dig föra dig själv ur hypnos i din egen takt.


Många upplever att det är ett så skönt och avslappnat tillstånd att de dröjer kvar. Var lugn,

du kommer att kunna hitta tillbaka till ditt hypnotiska tillstånd nu när du vet hur det kan kännas.


Efter hypnosen kontrollerar ni på samma sätt som innan (uppskattnings skalan 1-10) hur det du ville lösa upplevs nu. I vissa fall känner du med en gång att det har fungerat. Om det är

något du har tänkt på som gav en obehaglig känsla förut, kan det kännas neutralt nu.


Med fobier måste man våga testa för att upptäcka att rädslan/besväret/reaktionen faktiskt har försvunnit. Det är inte ovanligt att fobin är borta men att man inte vågar lita på det och testar därför aldrig. När det gäller vanor som har till exempel med vikt, alkohol, mat, träning, städning att göra är det en process som vanligtvis reder ut sig över tid.


Hypnos insatsen kan ha "betingat om" dig så att allt är annorlunda. Eller så har den lagt en effektiv grund för nya vanor och processer som kommer att utvecklas de närmaste veckorna och kanske månaderna. Var därför inte för snabb med att utvärdera.


Många tolkar ett återfall i rökning som “game over” - det fungerade inte - när i själva verket ditt undermedvetna bara vill ta en eller två cigaretter till för att kunna konstatera att du är rökfri.


När det gäller förändringar hos barn brukar den största återfalls risken ligga i att föräldrarna omgående sätter press på dem och frågar: “Nå, är det klart nu?”. Vårt råd här är att ge barnet så mycket utrymme som möjligt och tala så lite som möjligt om saken i fråga.


Fokusera på positiva saker. Låt processerna läka klart i det undermedvetna.


Det är skönt att ligga och vila i hypnos

2 Comments


Unknown member
Aug 25, 2022

In most situations, you begin with a brief interview to outline what you need assistance with. You and the hypnotist decide which circumstances, ideas, feelings, or behavioral patterns you wish to alter as well as how you will recognize when the change has occurred. Sometimes a simple question is enough to make an assessment before the first hypnosis session starts. If you're a student and you need help with an assignment, I advise you to get in touch with the best dissertation assistance service. This article on hypnotists is really helpful.

Like
Ulf Sandström
Ulf Sandström
Aug 25, 2022
Replying to

Great comment, thanks!

Like
bottom of page