top of page
Sök

DEN TERAPEUTISKA EDEN av Ulf Sandström & Fredrik Praesto

För några år sedan skrev IHGs egna Ulf Sandström och Fredrik Praesto den terapeutiska eden. De var givetvis inspirerade av Hippokrates ed, ibland känd som läkareden.


Det finns flera olika yrken som har skrivit egna eder: psykologer, terapeuter...

Det gemensamma för ederna är att se till att utövandet av yrket sker med god etik. Fredrik och Ulf skrev den på engelska men här presenterar jag en översättning från mitt perspektiv.


Kvinna tar hand om barn

“Som terapeut lovar jag att alltid hålla min klients bästa främst. Jag tar fullt ansvar för att jag handlar i tanke och intention enligt den terapeutiska eden. "
DEN TERAPEUTISKA EDEN

 • Jag bekräftar härmed min lojalitet till det yrke jag ska träda in i. Jag kommer alltid att vara medveten om mitt stora ansvar att bevara mina klienters hälsa, känslomässiga balans och liv.

 • För att behålla deras förtroende och respekt kommer jag att bevara deras hemligheter med noggrann ära och trohet.

 • Jag kommer troget att utföra mina yrkesuppgifter.

 • Jag kommer att använda alla möjliga behandlingsmetoder förenligt med gott omdöme, med min skicklighet och mina förmågor, alltid beaktades naturens lagar samt kroppens och sinnets inneboende förmåga och vilja till återhämtning.

 • Jag kommer alltid att vara vaksam när det gäller att hjälpa samhällets allmänna välfärd och anseendet för terapeutiska metoder.

 • Jag kommer alltid att se med öppenhet, kritisk respekt och nyfikenhet på varje gammal och ny teknik som presenteras som ett verktyg i mitt yrke. Detta med vetskapen om att det är mitt personliga ansvar att bestämma vilka verktyg jag ska använda för mina kunders bästa.

 • Jag kommer att sträva efter att hålla mitt sinne öppet och betrakta varje klient som unik, varje symptom och strategi som något som kan ha en värdefull avsikt, oavsett mina egna värderingar.

 • Jag kommer alltid att vara beredd att dela mina erfarenheter och lärdomar med dem som jag finner rätt önskan att lära. Jag kommer även att bekräfta deras lojalitet till samma värderingar som jag har definierat här.

 • Jag kommer alltid att vara uppmärksam på att främja tillämpningen av grundläggande sanningar inom helande konst samt att utveckla principerna för förändringsarbete och terapeutiska insatser för mina klienters välbefinnande.

 • Jag kommer att sträva efter att arbeta i överensstämmelse med mina kollegor i en anda av progressivt samarbete, aldrig genom arbete eller genom handling som tillskrivs dem eller deras rättmätiga metoder, och vara beredd att agera mot missbruk av detta yrke, om det skulle komma till min medvetenhet.

 • Jag kommer att vara informerad om den etik, försäkringar och lagar som styr mitt yrke och min klients säkerhet inom mitt arbetsområde.

 • Jag kommer alltid att ta fullt ansvar för mina handlingar.


Av Mats Gaffa Karlsson


댓글


bottom of page