Profile

Join date: Oct 29, 2021

About

Traumateraput specialiserad på komplex trauma, stress och sorgbearbetning.

Kompetens inom hypnos, NLP, schematerapi, Havening Techniques, tapping, KBT, kroppspsykoterapi, mindfulness, mental träning och personlig utveckling.


Trauman kan påverka människor på många olika sätt och hypnos kan användas för att bearbeta trauman och bakomliggande orsaker till fysiska och psykologiska symtom, som kronisk smärta, stress, ångest, fobier, sömnbesvär, stressrelaterade mag- och tarmproblem, intrusiva tankar, etc.

Beroende på vilken målsättning man har, erbjuder jag hypnos för bearbetning av trauma, för personlig utveckling och inom mental träning.


Kontakt: ivona.olofsson@gmail.com

Mobil: 073 203 5755

www.spektrumterapier.se


Ivona Olofsson

More actions