top of page
Sök

Grunder i Självhypnos

Vissa säger att all hypnos är självhypnos


Skillnaden när du har en hypnotisör är att du inte behöver

göra hela jobbet själv, ungefär som att dansa med någon som

är mycket mer erfaren, eller göra ett tandemhopp i fallskärm.

Framför allt behöver du inte fråga dig själv om du gör rätt eftersom

du kan överlåta ansvaret till någon annan och fokusera

på uppgiften.


Om ditt mål är att hitta mer lugn och avslappning eller skapa

mer flow och kreativitet så kommer du långt med bara några

enkla övningar under ett par veckor. Hjärnan är på många sätt

som en muskel - den utvecklas när du tränar den och förtvinar

när du inte gör det. Med lugn och avslappning kan du lära dig

att sänka din grundspänning och få kontroll över ditt nervsystem.

Därigenom kan du lindra exempelvis tarmproblem som

IBS, spänningshuvudvärk, panik, allergier eller astma.


Det som kan vara svårare är att lösa betingningar som rökning,

missbruk, fobier eller posttraumatisk stress eftersom de involverar

en del terapeutiska interventioner som görs enklast av en

utomstående observatör som kan hjälpa dig förbi din egen uppfattning

om vad som är möjligt.


Dessa fyra steg hjälper dig att uppnå din bästa möjliga förmåga

till självhypnos:


Steg 1: Motivation

Utan motivation kan det att bli svårt att göra en självhypnos.

Även detta kräver övning på samma sätt som att spela ett instrument

eller teckna.


Steg 2: Avslappning

Det första steget är att lyckas slappna av både fysiskt och mentalt,

och därmed sänka grundspänningen i hela systemet. För

att lyckas måste du ge det den tid som behövs.


Steg 3: Koncentration

Öva upp förmågan att fokusera dina tankar. Energi frigörs när

du släpper allt som inte är i fokus.


Steg 4: Riktning

När du är motiverad, avslappnad och koncentrerad kan du

börja med målmedveten visualisering av de mål du vill uppnå.

När du kan se dig själv nå dessa mål med samma övertygelse

och känsla som när du lever dig in i en film är du på rätt väg.

Vi rekommenderar samma approach som om du skulle lära dig

träna, spela musik eller dansa. Träna själv så långt du kan. Om

det behövs kan du prova en hypnossession eller två med någon

som är erfaren och kan hjälpa dig. Fortsätt sedan själv.


Prova en ljudfil med självhypnos för att slappna av härbottom of page