top of page
Sök

Månadens självhypnos - Må bra med hypnos

I Pavlovs berömda experiment med sina hundar kopplade han ljudet av en klocka till upplevelsen av att få mat. Detta kallas betingning. Inom hypnos kallar vi det för ett ankare. Ett ankare är alltså ett stimuli som kopplas till ett specifikt mentalt tillstånd eller en känsla och i denna hypnosinspelning får du skapa ett sådant ankare för en positiv känsla som du sedan kan använda i situationer där du har nytta av den.


Av Fredrik Praesto
Lekande barn

Comments


bottom of page