top of page
Sök

Månadens Självhypnos - Att bjuda in och möta goda känslor

Känslor är något vi alla har, men inte kan bestämma över. De kan vara överväldigande, underbara och plågsamma. Varje känsla har ett budskap, är en reaktion, ger dig en fingervisning om vad som borde hända härnäst. Det finns även sätt att möta och bjuda in de känslor du vill ha i hypnos.


Av Ulf Sandströmbottom of page