top of page
Sök

IHG Verksamhetsberättelse 2021

Medlemsantalet är för närvarande 67 stycken vilket är en ökning med ca 50% mot föregående år.


Regelbundna arbetsmöten, till dags dato 38 stycken detta år.


Designat om hemsidan från grunden och flyttat från WordPress till plattformen WIX, satt upp stripe och Paypal och prenumeration av hypnoskammaren.


Hypnoskammaren - en digital hypnosprodukt för de som inte är aktiva medlemmar (som ingår för aktiva) som levererar en självhypnos i månaden i 12 månader för 199 kr avsedd att väcka intresse och generera intäkt till föreningens verksamhet.


Bytt medlemsplattform till ticket tailor för att kunna dokumentera och underhålla tydligare, detta i sin tur är autokopplat till mailchimp. Det är fortfarande manuell inskrivning i googlegruppen, Whatsapp och hypnoskammare samt listning som aktiv hypnotisör


Gratis juridikkurs till samtliga som just nu verifieras och uppdateras i samarbete med en vårdjurist i offentlig tjänst.


Fortsatt certifiering i “Basic Hypnosis” och “Speed Inductions, under året 5/1 , totalt 52 certifieringar till dags dato.


Café hypnos är i tillfällig paus, förväntas fortsätta.


Skapat en Whatsapp Grupp för aktiva medlemmar där mentoring med snabbare kommunikation kan ske med högre integritetsskydd än mail då plattformen är krypterat. Sekretess måste fortfarande iakttagas.


Föreningen letar internationella hypnotisörer som kan dela sin kunskap, för ögonblicket ryska hypnos legenden Viktor Kandiba.


Planering pågår i utformning av regelbundet mentorskap online i maximerat kortformat.
1 Comment


Unknown member
Jan 12, 2023

Hello! I am Garima Kapoor. I am an Independent Pune escort. I am in my early twenties. I have a mysterious body curve and perfect blossom. I love to play with boys and men. I welcome mature men. https://hotescortgirls.in/pune.html - Pune Escorts | Independent Call Girls Service | Elite Pune Escort

Hi! I am Rimi Sen. I am a hot Bengali girl escort in Kolkata. I am well educated and can speak English well. I can be your perfect companion for a perfect evening. You can get both in-call and out-call services from me in Kolkata. https://kolkatababe.com -Kolkata Escorts | Bengali Call Girls.

Hay Buddy! I am Sweta Singh. I am presently living in Jaipur. I am a college student…

Like
bottom of page