top of page
Sök

Fri Kurs i Juridik för Medlemmar


Glasögon på en bok

Om du erbjuder komplementära och alternativa tjänster i terapeutiskt syfte eller inom coachning är det viktigt att du vet hur det lagrum ser ut i vilket du agerar. Kursen är framtagen för dig som använder exempelvis hypnos, NLP, Havening, Tapping och liknande tekniker. Du får praktiska exempel på fallstudier, lagtexterna som är relevanta och övningar. Allt är genomgånget med Socialstyrelsen, Jurist, Kriminolog och verksamma inom dessa områden. Efter kursen får du ett certifikat.

 • Lag och etik för KAM-tjänster

 • Hur tolkas lagen?

 • Offentlig rätt och civilrätt

 • Vem får kalla sig vad

 • Vem får behandla vad

 • Sekretess och tystnadsplikt

 • Etiska riktlinjer

 • Undantag från sekretess

 • Kvacksalveri

 • Olaglig verksamhet

 • Uppmärksammade rättsfall

 • Hur ser det ut i andra länder

DU HAR KURSEN HÄR (Rabattkod fick du när du betalade medlemsavgift)


bottom of page