top of page

INTERNATIONAL HYPNOTISTS GUILD

HANTVERK, TRYGGHET & ETIK

VAD ÄR IHG?
(International Hypnotists Guild)

IHG är en ideell organisation som har som mål att informera om hur otroligt kraftfull just din fantasi kan vara. När du är superfokuserad, det vill säga i hypnos, så kan du både läka och bli ditt bästa jag, genom att just använda din fantasi.
 

Vi heter The International Hypnotists Guild

VÅR STORY

  • Hypnos är namnet på olika sätt att hamna i det tillstånd där du kan tänka superfokuserat.

  • Hypnos är även namnet på detta tillstånd.

  • Hypnos används inom bl a mental träning, underhållning, coaching, terapi och för smärtlindring .

 

När vi började arbeta med hypnos såg vi ett behov av en samlande oberoende kraft där alla som är intresserade av ämnet kan mötas och utbyta erfarenheter. Ett ställe där det finns etiska regler.  
Dit du som vill diskutera kunskaper, upplevelsen och insikter. Men även ett ställe dit du kan vända dig om du har synpunkter på en utövare av hypnos. 
 

Varmt välkommen att bli en del av The International Hypnotists Guild!!

Swinging Fickur
Alla människor är unika.
Det finns bara en som du, med dina erfarenheter.
Därför har du något att lära alla.
När du är ditt bästa jag är du inte bara unik -
Du är fantastisk.

International Hypnotists Guild
STADGAR & ETISKA REGLER

Två viktig delar av The International Hypnotists Guild
är våra stadgar och våra etiska regler.

Stadgarna klargör vårt syfte.
De etiska reglerna klargör hur vi genomför vårt syfte samt
bidrar till en tryggare, säkrare och mer etisk bransch för oss alla.

Du hittar mer information om detta via länken nedan.

International Hypnotists Guild
International Hypnotists Guild

International Hypnotists Guild
STYRELSEN

Fredrik Praesto - Hypnotisör

FREDRIK PRAESTO

"Jag såg en scenhypnos föreställning och tänkte: Det vill jag kunna!"

Ulf Sandström - Hypnotisör

ULF SANDSTRÖM

"Du kan hypnotisera dig själv. Du har gjort det hela livet."

Jonas Almberg - Hypnotisör

JONAS ALMBERG

"Hypnos har öppnat dörrarna till en ny värld för mig"

Mats Gaffa Karlsson - Hypnotisör

MATS GAFFA KARLSSON

"Till min glädje visade sig hypnos vara en helt naturlig del av livet!"

Our Story

UTFORSKA HYPNOS MED IHG

bottom of page