top of page

BLI AKTIV MEDLEM

Genom att vara aktiv medlem är du med och skapar ett guild, ett mentorskap där vi lär av och med varandra och hjälps åt att bygga etiska riktlinjer, vara informerade om nya tekniker, forskning, lagar och klient-säkerhet för dig som arbetar med andra.

DU FÅR

Tillgång till material på hemsidan. 
Del i Google-gruppen där du kan handleda och handledas
Rabatt på kursen Juridik och Etik för Komplementär verksamhet
Hjälp med ansvarsförsäkring
Expanderat Medvetande som broschyr digitalt
Ett nätverk av nyfikna, prestigelösa och kunniga kollegor
Café Hypnos där övning fortgår praktiskt
Etiska regler att hänvisa till

DU GER

Tid att handleda och svara kollegor i våra forum när det är möjligt
Erfarenheter som andra får ta del av
Ambassadörskap för Hypnos och IHG's goda rykte
Spridning av brevskolan så att hypnos kan bli en folksport
Ditt yttersta med varje klient så hypnos sprider sig genom nyttan

Skicka foto och kontakt info för medlemssidan till ulf@internationalhypnotistsguild.com

bottom of page